Fallstudier

OPERATÖRERNAS KOMPETENSCENTRUM

CASE Tenstar-simulatorerna vid Operators Skills Hub används inte bara för att påskynda lärlingsutbildningen, de ger också befintliga skickliga operatörer möjlighet att lära sig nya färdigheter, till exempel användningen av 3D GPS-maskinstyrsystem, i en fokuserad miljö med lågt tryck. ”Tenstar-simulatorerna kan hjälpa till

Läs mer »

ROSA KORTET

– EN TRAFIKSKOLA I FRAMKANT CASE Rosa Kortet, den största trafikskolan i Dalarna, har ett tydligt mål: att ligga i framkant när det gäller pedagogik, psykologi, teknik och klimat. Företagets kärnmål fick Alexandra, som driver körskolan, att kontakta Tenstar Simulation för att

Läs mer »

STIERNHÖÖKS GYMNASIESKOLA

CASE Stiernhööks gymnasieskola ville ge elever som hade liten erfarenhet av maskinkörning innan de kom till skolan en stabil grund att stå på. Samtidigt såg de en möjlighet att spara bränsle, pengar och miljö. Det var så man tänkte 2016 när beslutet

Läs mer »

Traktor nr 6 2023