STIERNHÖÖKS GYMNASIESKOLA

CASE

Stiernhööks gymnasieskola ville ge elever som hade liten erfarenhet av maskinkörning innan de kom till skolan en stabil grund att stå på. Samtidigt såg de en möjlighet att spara bränsle, pengar och miljö. Det var så man tänkte 2016 när beslutet fattades om att köpa in simulatorer till skolan. Idag är simulatorrummet välanvänt, och de timmar som tillbringas i simulatorerna är integrerade i läroplanen. Eleverna kan gå hit under lediga stunder och många av internateleverna tränar även på kvällarna.

"Vi kör mycket, vilket förbrukar mycket diesel, och vi har räknat ut att miljöpåverkan har minskat med cirka 30% sedan vi köpte simulatorerna."

Mikael Bryngelsson
Lärarprogrammet för jordbruk
  • Det är enkelt för lärarna att övervaka och utvärdera hur eleverna använder simulatorerna. Eftersom varje elev har en personlig inloggning kan lärarna se hur varje elev har kört, hur många timmar de har övat och vilka övningar de har gjort.
  • I simulatorerna kan eleverna inte fuska och gå vidare till nästa övning utan att klara tidigare övningar. De får också omedelbart reda på om de har gjort något fel, och lärarna på skolan anser att eleverna har blivit mer exakta sedan skolan införde simuleringsbaserad undervisning.
  • Elever som inte har använt maskinerna innan de börjar på skolan har stor nytta av att kunna lära sig grunderna i simulatorn på ett enkelt och säkert sätt innan de går in i en riktig maskin. Elever som har kört mycket hemma kan till en början tycka att simulatorn känns lite annorlunda än vad de är vana vid, men simulatorerna ger också nya insikter. De kan till exempel tydligare se misstag som de har gjort tidigare och som de tidigare inte var medvetna om.

"Alla elever i årskurs 1 på lantbruksprogrammet går den grundläggande maskinkörningskursen, som fokuserar på traktorkörning. Av den 12 timmar långa kursen siktar vi på att 4 timmar ska tillbringas i simulatorn."

Mikael Bryngelsson
Lärarprogrammet för jordbruk

Om Stiernhööks gymnasieskola

  • Stiernhööks gymnasium ligger vid Siljans strand i Rättvik, Dalarna, och har ca 500 elever.
  • Lantbruk är det största programmet och har tre inriktningar: Jordbruk, Djurvård och Hästar. Skolan erbjuder även högskoleförberedande program och andra yrkesinriktade program.
  • Sedan 2016 har de haft två simulatorer för mobila enheter med rörelsebas och licenser för att köra bandgrävare, traktor, ramstyrd dumper, gaffeltruck, lastbil med släp och hjullastare. De är också licensierade för MME – Multi Machine Environment, där flera maskiner kan arbeta tillsammans i samma miljö.

Läs mer om Stiernhööks gymnasium på deras hemsida.