VISSTE DU..

SIMULERING ÄR BÅDE SÄKERT OCH EFFEKTIVT

Användarna kan träna i en trygg, säker och stressfri miljö som ger effektiv träning. Dom kan träna extrema situationer och scenarion utan risk att skada person eller maskin.

EN SIMULATOR GENERERAR MINDRE UTSLÄPP

En simulators miljöpåverkan är cirka 3 % jämfört med ett riktigt fordon eller maskin. Användning av en simulator minskar koldioxidutsläpp och förbättrar miljön.

EN SIMULATOR KOSTAR BARA 5-10 EURO I TIMMEN

Driftskostnaden för en simulator är en bråkdel jämfört med ett riktigt fordon eller maskin. Priset är baserat på en genomsnittlig investering som skrivs av på 3‒5 år med en användning på 6 h/dag, 10 månader om året.

19 MASKINER PÅ EN EUR-PALL

En Tenstar simulator och dess tillbehör ryms på en enda EUR-pall tack vare sin smidiga struktur. Vi tycker att det är helt fantastiskt!

IMPLEMENTERING AV RÖSTASSISTANS

Vi har röstinstruktioner i våra simulatorer! Röstinstruktioner underlättar för elever med lässvårigheter att förbättra sina inlärningsresultat ytterligare.

HEAD TRACKING FÖR ÖKAD VERKLIGHETSUPPLEVELSE

Med användning av head tracking ges möjlighet till en ökad verklighetsupplevelse genom att anpassa synfältet baserat på operatörens rörelser.