OPERATÖRERNAS KOMPETENSCENTRUM

CASE

Tenstar-simulatorerna vid Operators Skills Hub används inte bara för att påskynda lärlingsutbildningen, de ger också befintliga skickliga operatörer möjlighet att lära sig nya färdigheter, till exempel användningen av 3D GPS-maskinstyrsystem, i en fokuserad miljö med lågt tryck.

"Tenstar-simulatorerna kan hjälpa till att utrusta dagens arbetskraft med de färdigheter som krävs för att leverera på en modern, digitalt aktiverad anläggning på ett effektivt sätt, samtidigt som man ser till att operatörerna är säkra när de går till jobbet."

Paul Allman
Direktör för affärsutveckling på Flannery Plant Hire

”Vår drivkraft är att leverera skickliga och säkra operatörer för att fylla det nuvarande kompetensgapet. Vi måste locka till oss lärlingar och talanger, och samtidigt måste vi också uppgradera den befintliga kunskapsbasen. Operatörer på alla nivåer drar nytta av ny teknik, och Tenstar-simulatorerna kan hjälpa till att utrusta dagens arbetskraft med de färdigheter som krävs för att leverera på en modern, digitalt aktiverad arbetsplats på ett effektivt sätt, samtidigt som vi ser till att operatörerna är säkra när de går till jobbet.”

– Paul Allman, affärsutvecklingschef på Flannery Plant Hire

Tack för att du väljer att förbereda dig för verkligheten med Tenstar Simulation!