SEKRETESSPOLICY

Tenstar Simulation AB och Tenstar AB, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och följa alla tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter.

Denna policy gäller för all kundinformation som samlas in via www.tenstarsimulation.com, telefon och e-post. Policyn gäller även för dig som är registrerad hos oss.

Tenstar Simulation AB, Org. Nr 556786-5570, Tenstar AB org nr 556703-2684, med adress Storemyrsvägen 2, 457 31 Tanumshede e-post info@tenstarsimulation.com, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi behandlar är den information du har lämnat till oss, såsom ditt namn, din e-postadress, leveransadress och telefonnummer. Dessa uppgifter behandlas för att administrera ditt köp och fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. För detta ändamål kan vi komma att dela ovan nämnda personuppgifter med våra partners, såsom betalningsförmedlare och kreditföretag för betalnings- eller kreditinformation, transportföretag för transport av din beställning till den valda leveransadressen. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om informationen inte lämnas till oss kan vi inte fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi vill gärna att du fortsätter att vara kund hos oss och får våra erbjudanden och uppgraderingar, vi kommer också att använda din e-postadress, adress och ditt telefonnummer för att skicka ut våra nyhetsbrev via e-post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte. För detta ändamål kan vi också dela dina personuppgifter med reklambyråer för t.ex. tryckning och distribution.

Utöver de personuppgifter som nämns ovan behandlar vi dig som en registrerad kund, även din orderhistorik. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke som du lämnade när du blev kund hos oss. Personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera dig som kund, underlätta för dig som användare samt för utskick av nyhetsbrev. Informationen kan också användas för post- och e-postutskick tills du återkallar ditt samtycke. Din orderhistorik behandlas för att hålla reda på dina tidigare beställningar. Vi behandlar endast ditt födelsedatum för att ansöka om att hyra eller leasa våra produkter hos externa kreditföretag.

COOKIES

På vår webbplats används cookies, dvs. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bl.a. kan spara personliga inställningar och ge dig möjlighet att följa vad besökaren gör på webbplatsen. När du besöker vår webbplats kommer du att få ett popup-fönster längst ner på sidan där du kan godkänna cookies.

Vissa cookies är nödvändiga för att visa innehållet på vår webbplats och dessa kan inte inaktiveras om du vill kunna få tillgång till alla funktioner på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori ingår cookies för följande ändamål:

Cookies för anslutningskontroll (så kallade sessionscookies) vars syfte är att identifiera och autentisera användaren när denne besöker webbplatsen. En sessionscookie innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas besökarens enhet. Sessionscookies används t.ex. för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar som språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Vi använder analyscookies för att utvärdera och föra statistik över våra besökares övergripande beteende på vår webbplats. Vilka externa sidor besökare kommer till vår webbplats, vilka frågor som används och vilka sidor som besöks mest frekvent.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden i samband med affären. Om du uttryckligen har gett ditt samtycke till att få nyhetsbrev kommer vi att spara dina kontaktuppgifter tills du ber oss att sluta skicka nyhetsbrev. Dina personuppgifter kan sparas ytterligare i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag. För dig som är kund hos oss behandlar vi dock alla dina personuppgifter tills du meddelar oss att vi ska ta bort dig som kund eller begär att vi ska radera viss information.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi, och i förekommande fall våra partners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig åtkomst till våra nätverk och system. Våra medarbetare har strikta instruktioner om att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifter lagras och lösenord och användarnamn krävs för att logga in på dessa system.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Återkallandet av ditt samtycke kommer dock inte att påverka vår behandling av dina personuppgifter innan återkallandet ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföring. I enlighet med tillämpliga sekretesslagar har du också rätt att kostnadsfritt få information om dina personuppgifter som behandlas av oss en gång per kalenderår. Om du vill ha sådan information, vänligen skicka oss en skriftlig begäran per post till den adress som anges under kontakt (begäran kan inte skickas via e-post). Den skriftliga begäran måste vara undertecknad av dig.

Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dem till en annan personligen ansvarig person (dataportabilitet).

Om dina personuppgifter behandlas i strid med tillämpliga sekretesslagar har du rätt att begära att personuppgifterna korrigeras, blockeras eller raderas. Du har också rätt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan också lämna klagomål till Datainspektionen som övervakar företagens hantering av personuppgifter.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Du kan se status efter datum för införande av denna sekretesspolicy i början av detta dokument.