SIMULERING

Anläggning

Tenstar Simulation erbjuder ett brett utbud av professionella simulatorer för maskinutbildning. Varje maskintyp har en serie noggrant utvecklade övningar, optimerade för att träna operatörer inom områden som underhåll, körning, manövrering, säkerhet och specialhantering.

FLERA ANVÄNDARE I SAMMA ÖVNING

VIRTUAL TRAINING SPACE

Tenstar Virtual Training Space, VTS, är den naturliga utvecklingen av simuleringsutbildning. Det gör det möjligt för flera användare att gå in i samma utrymme, vilket gör interaktiv, kooperativ avancerad utbildning möjlig. Lagarbete är viktigt i alla arbetsmiljöer, särskilt när man använder tunga maskiner. Användarna kan på ett säkert sätt, oavsett väder, öva på att använda flera maskiner samtidigt i samarbetsövningar.

Ett exempel på detta kan ses i övningen om vägbyggen där en bandgrävare arbetar tillsammans med två ledade dumperbilar och levererar material till en schaktmaskin som utför den slutliga trimningen av motorvägen.

Upp till fyra användare kan interagera som VR-Avatar, till exempel som:

– En instruktör som ger instruktioner.
– En lantmätare/nivåkontrollant som ställer ut maskinerna.
– En maskinbankman/trafikledare/platsförman.

Detta ger personer som inte är maskinförare en unik möjlighet att interagera med byggnadsverksamheten i en säker och kontrollerad miljö, utbildningsmöjligheterna är oändliga!