INTEGRITETSPOLICY

GILTIG FRÅN OCH MED 2018-05-21

Tenstar Simulation AB och Tenstar AB skyddar din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och följa alla tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter.

Denna policy gäller all kundinformation som samlas in via www.tenstarsimulation.com, telefon och e-post. Policyn gäller även för dig som är registrerad hos oss.

Tenstar Simulation AB, org. nr 556786-5570, Tenstar AB org. nr 556703-2684, med adress Storemyrsvägen 2, 457 31 Tanumshede, e-post info@tenstarsimulation.com är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som vi behandlar är den information som du har lämnat till oss, t.ex. namn, e-postadress, leveransadress och telefonnummer. Dessa uppgifter behandlas för att administrera ditt köp och uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. I detta syfte kan vi dela de ovan nämnda personuppgifterna med våra samarbetspartners, t.ex. betalningsförmedlare och kreditföretag för betalnings- eller kreditinformation, transportföretag för att transportera din beställning till den valda leveransadressen. Den rättsliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet om ditt köp. Om informationen inte tillhandahålls till oss kan vi inte uppfylla våra åtaganden gentemot dig.


Vi vill att du fortsätter att vara kund hos oss och för att du ska få våra erbjudanden samt uppgraderingar, kommer vi också att använda din e-postadress, adress och ditt telefonnummer för att skicka ut våra nyhetsbrev via e-post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter för att skicka nyhetsbrev är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte. I detta syfte kan vi också dela dina personuppgifter med reklambyråer t.ex. för tryckning och distribution.

Utöver de personuppgifter som nämns ovan behandlar vi dig som en registrerad kund, även din beställningshistorik. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke som du gav när du blev kund hos oss. Personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera dig som kund, underlätta för dig som användare samt för nyhetsbrev. Informationen kan också användas för postala utskick och e-postutskick tills du återkallar ditt samtycke. Din beställningshistorik behandlas för att hålla reda på dina tidigare beställningar. Vi behandlar ditt födelsedatum endast för att ansöka hos externa kreditföretag om uthyrning eller leasing av våra produkter.

COOKIES

På vår webbplats används cookies, dvs. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och göra det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. När du besöker vår webbplats visas ett popup-fönster för dig längst ned på sidan där du kan godkänna cookies.


Vissa cookies är nödvändiga för att visa innehållet på vår webbplats och dessa kan inte inaktiveras om du vill ha tillgång till alla funktioner på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som individ. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori ingår cookies för följande ändamål:

Connection Control Cookies (så kallade sessionscookies) vars syfte är att identifiera och autentisera användaren när denne besöker webbplatsen. En sessionscookie innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas besökarens enhet. Sessionscookies används till exempel för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t.ex. språk eller för ifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Vi använder analyscookies för att utvärdera och upprätthålla statistik om våra besökares övergripande beteende på vår webbplats. Vilka externa sidor besökarna kommer från till vår webbplats, vilka frågor som används och vilka sidor som besöks mest frekvent.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden i samband med affären. Om du uttryckligen har gett ditt samtycke till att få nyhetsbrev kommer vi att spara dina kontaktuppgifter tills du begär att vi slutar skicka nyhetsbrev. Dina personuppgifter kan sparas ytterligare i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag. För dig som är vår kund behandlar vi dock all din personliga information tills du informerar oss om att vi ska ta bort dig som kund eller begär att vi raderar viss information.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig åtkomst till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner om att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifter lagras, och lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Återkallandet av ditt samtycke kommer dock inte att påverka vår behandling av dina personuppgifter innan återkallandet ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföring. I enlighet med gällande sekretesslagar har du också rätt att kostnadsfritt få information om dina personuppgifter som behandlas av oss en gång per kalenderår. Om du vill få sådan information, skicka en skriftlig begäran per post till den adress som anges under kontakt (begäran kan inte skickas via e-post). Den skriftliga begäran måste vara undertecknad av dig.


Du har också rätt att få de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dem till en annan personligt ansvarig person (dataportabilitet).

Om dina personuppgifter behandlas i strid med tillämpliga sekretesslagar har du rätt att begära att personuppgifterna korrigeras, blockeras eller raderas. Du har också rätt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan också lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som övervakar företagens hantering av personuppgifter.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen utifrån införandedatumet för denna integritetspolicy i början av det här dokumentet.

LÅT OSS STARTA ETT PROJEKT ‒ KONTAKTA OSS ›