Elev på Stiernhööksgymnasiet står vid en grävmaskin

Case: Stiernhööksgymnasiet

Stiernhööksgymnasiet ville ge elever som inte har så stor erfarenhet från maskinkörning innan de kom till skolan en bra grund att stå på. Samtidigt såg de en möjlighet att spara både bränslepengar och på miljön. Så gick tankegångarna under 2016 när beslutet togs att köpa in simulatorer till skolan. Idag är simulatorrummet välbesökt och timmarna i simulatorerna är väl integrerade i undervisningen. Eleverna har möjlighet att gå hit på håltimmar och många av eleverna som bor på internat går dit även på kvällstid.

”Vi har mycket körning som drar mycket diesel och vi har gjort en uträkning att miljöpåverkan har minskat med ca 30% sedan vi köpte in simulatorerna.”

Mikael Bryngelsson, inriktningsledare Lantbruksprogrammet

  • Det är enkelt för lärarna att följa upp och utvärdera hur eleverna använder simulatorerna. Då alla elever har en personlig inloggning kan lärarna se hur respektive elev har kört, hur många timmar de har suttit och vilka övningar de har gjort.
  • I simulatorerna kan inte eleverna fuska och gå vidare till nästa övning utan att de klarat tidigare övningar. De får också direkt reda på om de gjort något fel vid en övning och Mikael upplever att eleverna har blivit mer noggranna sedan skolan införde simulatorbaserad undervisning.
  • Elever som har inte har kört maskiner innan de börjar på skolan har en stor vinst i att de på ett enkelt och tryggt sätt kan lära sig grunderna i simulatorn innan de går ut och sätter sig i en riktig maskin. Elever som kört mycket hemma kan till en början uppleva att simulatorn känns lite annorlunda att köra men trots det ger simulatorerna nya insikter då de tex tydligare kan se fel de gjort tidigare.
Stiernhööksgymnasiet
  • Skolan ligger vackert beläget vid Siljans strand i Rättvik, Dalarna och har ca 500 elever.
  • Naturbruk är det största programmet och har tre inriktningar; Lantbruk, Djurvård och Häst. Skolan erbjuder även högskoleförberedande program och andra yrkesprogram.
  • Har sedan 2016 två Mobila enheter med rörelseplattform med licenser att köra bandgrävare, traktor, ramstyrd dumper, truck, lastbil med släp samt hjullastare. De har också licens för MME – Multi Machine Environment, där flera maskiner kan arbeta ihop i samma miljö.
  • Läs mer om Stiernhööksgymnasiet på deras hemsida.


Stiernhööksgymnasiet omgivning
Mikael Bryngelsson lärare på Stiernhööksgymnasiet

”Alla elever i årskurs 1 på naturbruksprogrammet läser kursen basmaskinkörning där fokus ligger på traktorkörning. Av kursens 12 timmar har vi som mål att 4 timmar ska förläggas i simulatorn.”


Mikael Bryngelsson, inriktningsledare Lantbruksprogrammet

KONTAKTA OSS

Go back
Elev på Stiernhööksgymnasiet står vid en grävmaskin

Case: Stiernhööksgymnasiet

...

Läs mer

Alexandra Larsson_Rosa Kortet kör Tenstar Simulator

Rosa kortet

- En trafikskola i framkant...

Läs mer

LÅT OSS STARTA ETT PROJEKT ‒ KONTAKTA OSS ›