INLÄRNING BASERAD PÅ SIMULERING ÄR EFFEKTIV, SÄKER OCH BRA FÖR MILJÖN

Spela in simulering

Effektiv

SIMULERING STÄRKER ELEVEN

Simulatorer gör det möjligt för eleverna att få fler timmar i en maskin eller ett fordon samt är oberoende av årstid och väder. Eleven kan öva på egen hand och kräver minimal närvaro av en lärare.

Minska olyckor med simulering

Säker

SIMULERING MINSKAR OLYCKOR

Eleverna tränar i en säker och avslappnad miljö där de kan öva på olika typer av situationer utan att riskera person- eller maskinskador.

Simulering minskar utsläpp

Grön

SIMULERING MINSKAR UTSLÄPP

Tillverkning och drift av en simulator ger ett minimalt klimatavtryck jämfört med en traditionell maskin som drivs med fossila bränslen.

Simulering är kostnadseffektiv

Ekonomisk

SIMULERING ÄR KOSTNADSEFFEKTIV

En simulator är en kostnadseffektiv investering med låga driftskostnader, minimal stilleståndstid och som även ger möjlighet till en lärare att utbilda flera elever samtidigt.

Tenstar scoring system TSS

Tenstar Scoring System
– TSS

Tenstar Scoring System är ett prestationsbaserat poängkort och diagram som visar en elevs utveckling – med fokus på säkerhet, kvalitet och ekonomi. TSS möjliggör utvärdering, återkoppling och incitament för elevernas fortsatta framsteg och utveckling.

Med hjälp av poängkortet och resultatdiagrammen kan läraren följa varje elevs utveckling, vilket gör det möjligt att ge specifika instruktioner till varje elev.

Poängsystemet möjliggör också återkoppling till eleven i realtid , vilket säkerställer fortsatt och fokuserad förbättring inom viktiga områden.


Multi Machine Environment MME

Multi Machine Environment
– MME

Multi Machine Environment (MME) gör det möjligt för flera användare att delta i en simulering, vilket gör interaktiv utbildning i samarbete möjlig. Ett exempel på detta kan ses i övningen för vägbyggen där en bandgrävare arbetar med två ramstyrda dumprar som levererar material till en schaktmaskin som utför den slutliga trimningen av motorvägen.

"Detta är en banbrytande funktion inom simulering som utbildningsverktyg och som förbereder eleven för interaktion med andra användare", säger Fredrik Alexandersson, senior utvecklare på Tenstar Simulation.

Tenstar Record and Replay TRR

Tenstar Record and Replay
– TRR

Tenstar Record and Replay (TRR), kan med en banbrytande lösning spela in hela övningspasset, inklusive alla simulerade funktioner, och lagra det som en liten fil. Tack vare TRR är det möjligt att spela upp en situation i slowmotion eller stoppa den helt och hållet.

En övning kan spelas upp från vilken vinkel och vid vilken tidpunkt som helst. Denna tidslinjefunktion ger läraren ett utökat verktyg för uppföljning och möjlighet till att ge eleven återkoppling. TRR gör det möjligt att förstå varför en situation inträffade och hur den kunde ha förhindrats.

Uppspelningen kan köras på simulatorn via touchreglaget eller på lärarens dator, båda med ett unikt intuitivt gränssnitt.


Virtual Training Space VTS tenstar simulation


Virtual Training Space – VTS

Tenstar Virtual Training Space, VTS, är den naturliga utvecklingen av simuleringsutbildning. Det gör det möjligt för flera användare att gå in i samma utrymme, vilket gör interaktiv, kooperativ avancerad utbildning möjlig. Lagarbete är viktigt i alla arbetsmiljöer, särskilt när man använder tunga maskiner. Användarna kan på ett säkert sätt, oavsett väder, öva på att använda flera maskiner samtidigt i samarbetsövningar.

Ett exempel på detta kan ses i övningen om vägbyggen där en bandgrävare arbetar tillsammans med två ledade dumperbilar och levererar material till en schaktmaskin som utför den slutliga trimningen av motorvägen.

Upp till fyra användare kan interagera som VR-Avatar, till exempel som:

- En instruktör som ger instruktioner.
- en lantmätare/nivåkontrollant som ställer ut maskinerna.
- En maskinbankman/trafikledare/platsförman.

Detta ger personer som inte är maskinförare en unik möjlighet att interagera med byggnadsverksamheten i en säker och kontrollerad miljö, utbildningsmöjligheterna är oändliga!

LÅT OSS STARTA ETT PROJEKT ‒ KONTAKTA OSS ›