Simulering

Tenstar Simulation erbjuder ett brett utbud av professionella simulatorer för maskinutbildning, indelade i fem segment. Varje maskintyp har en uppsättning noggrant utvecklade övningar som är optimerade för att träna eleverna i underhåll, körning, manövrering, säkerhet och specialhantering.


Välj ditt fordon

KOMBINATIONSSIMULATOR

EN SIMULATOR ‒ MÅNGA MASKINER

Tenstar Simulation erbjuder möjligheten att kombinera flera olika maskintyper i samma hårdvara, vilket ger en flexibel och kostnadseffektiv inlärning.

Vår simulator erbjuder ett varierat utbildningsinnehåll för lärare och ger möjlighet till flera fordon i samma simulator. Det är enkelt att växla mellan olika fordon i samma maskin genom att skifta styrspakar.

För att skapa en realistisk körupplevelse använder vi oss av en professionell och högkvlitativ hårdvara som kombineras med verklighetstrogna rörelser i vår toppmoderna och justerbara rörelseplattform.VISSTE DU ATT..


SIMULERING GER EN SÄKER OCH EFFEKTIV INLÄRNING

Simulering ger eleven möjlighet att öva i en säker, trygg och avslappnad miljö vilket ger en effektiv inlärning. De kan öva på olika trafiksituationer utan att riskera person- eller maskinskador.

EN SIMULATOR GENERERAR MINDRE UTSLÄPP

En simulators miljöpåverkan är cirka 3 % jämfört med ett riktigt fordon eller maskin. Användning av en simulator minskar koldioxidutsläpp och förbättrar miljön.

EN SIMULATOR ÄR KOSTNADSEFFEKTIV

Driftskostnaden för en simulator är en bråkdel jämfört med ett riktigt fordon eller maskin och beräknas till 50-100 SEK/h. Priset är baserat på en genomsnittlig investering som skrivs av på 3‒5 år med en användning på 6 h/dag, 10 månader om året.

19 MASKINER PÅ EN EUR-PALL

En Tenstar simulator och dess tillbehör ryms på en enda EUR-pall tack vare sin smidiga struktur. Vi tycker att det är helt fantastiskt!

IMPLEMENTERING AV RÖSTASSISTANS

Vi kommer inom kort att aktivera röstinstruktioner, vilket kommer att underlätta för elever med lässvårigheter att förbättra sina inlärningsresultat ytterligare.

HEAD TRACKING FÖR ÖKAD VERKLIGHETSUPPLEVELSE

Med användning av head tracking ges möjlighet till en ökad verklighetsupplevelse genom att anpassa synfältet baserat på operatörens rörelser.

I want to know more!

Please, fill in your contact informaion.

LÅT OSS STARTA ETT PROJEKT ‒ KONTAKTA OSS ›