SIMULATION-BASED TRAINING

PREPARE
FOR REALITY

HUR VILL DU KÖRA?

VÄLJ DIN PLATTFORM

Med dess modulära design kan du alltid anpassa våra plattformar för att skapa din optimala lösning genom att kombinera professionella komponenter som, ratt, joysticks, pedaler, styrsystem, skärmar, VR-headsets etc.

Avancerad desktop för utbildning med tenstar simulatorer
Avancerad desktop

AVANCERAD DESKTOP

Vår desktoplösning är skalbar, från en standardnivå till en mer avancerad lösning.

Läs mer

Bilsimulator

BILSIMULATOR

Den kompletta lösningen för bilsimulering med den mest autentiska körupplevelsen.

Läs mer

MOBILE UNIT

Den perfekta lösningen för bandgående fordon. Kan fortfarande utvidgas för att möjliggöra körning av hjulfordon.

Läs mer

MU MOTION BASE

Den idealiska lösningen för alla Tenstar-fordon med alla tillbehör och alternativ.

Läs mer

LÄTT ATT EXPANDERA

ANPASSA DIN SIMULATOR

INTUITIV OCH SJÄLVFÖRKLARANDE

TENSTAR USER XPERIENCE

Tenstar user experience TUX

Tenstar User Experience (TUX), erbjuder ett enkelt användargränssnitt utan tangentbord och utnyttjar alla skärmar, i första hand pekskärmen vid val av maskintyp och övning.

Systemet gör det enkelt och smidigt för eleven att fortsätta en övning där man slutat, då varje elev har en personlig inloggning.

Läs mer ›

POÄNG BASERAT PÅ SÄKERHET, KVALITET OCH EKONOMI

TENSTAR SCORING SYSTEM

Tenstar scoring system TSS

ÅTERKOPPLING FÖR MER EFFEKTIV INLÄRNING

Tenstar Scoring System (TSS) ger eleven efter utförd övning en poäng som baseras på resultat inom säkerhet, kvalitet och ekonomi. TSS möjliggör utvärdering, återkoppling och stimulans för elevens fortsatta framsteg och utveckling.

Läs mer ›

ANALYSERA, UTVÄRDERA OCH FÖRBÄTTRA

Tenstar Record & Replay

Tenstar record and replay TRR

Tenstar Record and Replay (TRR) gör det möjligt att spela upp en situation i slowmotion, i full 3D och med möjlighet att rotera för att få det bästa perspektivet.

Elever och lärare kan lätt bedöma varför en situation inträffade och förstå hur den skulle kunna förhindras.

Läs mer ›

FLERA ANVÄNDARE I SAMMA SIMULERING

Multi Machine Environment

Viritual Training Space

Tenstar Virtual Training Space, VTS, är den naturliga utvecklingen av simuleringsutbildning. Det gör det möjligt för flera användare att gå in i samma utrymme, vilket gör interaktiv, kooperativ avancerad utbildning möjlig. Lagarbete är viktigt i alla arbetsmiljöer, särskilt när man använder tunga maskiner. Med Tenstar-simulatorn kan användarna på ett säkert sätt, oavsett väder, öva på samtidig användning av flera maskiner i samarbetsövningar.

Ett exempel på detta kan ses i övningen om vägbyggen där en bandgrävare arbetar tillsammans med två ledade dumperbilar och levererar material till en schaktmaskin som utför den slutliga trimningen av motorvägen.

Upp till fyra användare kan interagera som en VR-avatar, till exempel som:

- en instruktör som ger instruktioner
- en lantmätare/klassföreståndare som ställer ut för maskiner
- en maskinbankman/trafikledare/plats förman

Detta ger icke-maskinförare en unik möjlighet att interagera med anläggningsverksamheten i en säker och kontrollerad miljö, utbildningsmöjligheterna är oändliga!

Läs mer ›

VR - Viritual Reality

OMSLUT DIG MED EN VIRTUELL VERKLIGHET

Användning av ett VR-headset gör simuleringen mer realistisk med högkvalitativ grafik och bättre djupuppfattning.

Våra simulatorer och fordon är VR-klara och VR används både för att köra maskinen och för en VR-rundvandring på plats vid introduktion och inspektion av maskinen.


Läs mer ›

LATEST NEWS FROM TENSTAR SIMULATION

The Articulated Hauler

The Tenstar Articulated Hauler has been around for many years....

Läs mer

Jon eilert tenstar simulation

Introducing Jon Eilert

We're thrilled to now be welcoming Jon Eilert Andersrød as Tenstar's new Area Sales Manager in Norway!...

Läs mer

VR Inspection

How to best use a VR Headset with hand controls?...

Läs mer

UTBILDNING BASERAD PÅ SIMULERING ÄR

EFFEKTIV, SÄKER OCH GRÖN


EFFEKTIV UTBILDNING

Simulatorer gör att eleverna oavsett årstid och väder, kan få fler timmar i en maskin, samt möjlighet att öva på egen hand utan en lärares närvaro.

Läs mer

secure education


SÄKER UTBILDNING

Användarna övar i en säker och avslappnad miljö. De kan öva på extrema situationer och operationer utan att riskera person- eller maskinskador.

Läs mer

Green education


GRÖN UTBILDNING

Att tillverka och driva en simulator som endast använder el och inga fossila bränslen ger ett minimalt klimatavtryck jämfört med en traditionell maskin.

Läs mer

EXPERIENCE THE TENSTAR SIMULATOR

LÅT OSS STARTA ETT PROJEKT ‒ KONTAKTA OSS ›