simulointi

SOFTWARE

Jotta simulaattori olisi tehokas koulutusväline, sen on oltava realistinen ja siihen on yhdistettävä menetelmällisiä oppimisvälineitä. Siksi panostamme paljon siihen, että tarjoamme juuri sitä: kattavia harjoitusohjelmia ja tehokkaita oppimisvälineitä, jotka on yhdistetty ammattimaisiin laitteistoihin ja todenmukaiseen grafiikkaan.

SIMULOINTI

TENSTAR-käyttäjäkokemus

TUX – Tenstar User Xperience tarjoaa selkeän ja näppäimistöttömän käyttöliittymän, jossa käytetään kaikkia näyttöjä ja ensisijaisesti kosketusnäyttöä konetyypin ja harjoituksen valinnassa. Käyttäjä voi jatkaa siitä, mihin aiemmin jäi, yksinkertaisesti kirjautumalla sisään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

Tenstar KÄYTTÄJÄKOKEMUS

INTUITIIVINEN JA ITSESTÄÄN SELVÄ

Tenstarin käyttökokemus on suunniteltu niin, että käyttäjille on helppo ja innovatiivinen kokemus.

Tenstar KÄYTTÄJÄKOKEMUS

Henkilökohtainen kirjautuminen

Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus, joten on helppo jatkaa siitä, mihin edellinen istunto päättyi.

OPPIMISTYÖKALUT

TENSTAR-pisteytysjärjestelmä

Tenstar-pisteytysjärjestelmä tarjoaa suorituskykyyn perustuvia tuloskortteja ja edistymiskaavioita, joissa keskitytään turvallisuuteen, laatuun ja taloudellisuuteen, ja jotka mahdollistavat arvioinnin, palautteen antamisen ja kannustavat käyttäjiä edistymään ja kehittymään.

Tenstar-pisteytysjärjestelmä

TULOSKORTTI

Tuloskortin ja edistymiskaavioiden avulla ohjaaja voi seurata jokaisen käyttäjän kehitystä, mikä mahdollistaa yksilöllisten ja henkilökohtaisten ohjeiden antamisen jokaiselle käyttäjälle.

Tenstar-pisteytysjärjestelmä

TODELLINEN AIKA

Pisteytysjärjestelmä mahdollistaa myös reaaliaikaisen palautteen antamisen käyttäjälle, mikä varmistaa jatkuvan ja kohdennetun parantamisen keskeisillä osa-alueilla.

OPPIMISTYÖKALUT

TENSTAR RECORD
ja REPLAY

TRR – Tenstar Record and Replay mahdollistaa tilanteen toistamisen hidastettuna, täysin 3D-muodossa ja pyörimismahdollisuudella. Käyttäjät ja opettaja voivat helposti arvioida, miksi tilanne on syntynyt, ja ymmärtää, miten se voitaisiin estää.

Suuri virhe

Pieni virhe

Tenstar-tallennus ja -toisto

3d toisto

TRR tallentaa koko harjoittelujakson – kaikki simuloidut ominaisuudet mukaan lukien – pieneksi tiedostoksi uraauurtavalla ratkaisulla. Tämän ansiosta on mahdollista toistaa mikä tahansa tilanne hidastettuna tai pysäyttää se kokonaan.

Tenstar-tallennus ja -toisto

Aikajana

Aikajana tarjoaa ohjaajalle laajennetun työkalun, jonka avulla hän voi seurata ja antaa palautetta käyttäjälle. Käytön helpottamiseksi aikajanalla virheet on luokiteltu vakavuusasteen mukaan.

OPPIMISTYÖKALUT

TENSTAR-HALLINTATYÖKALU

TRR – Tenstar Record and Replay mahdollistaa tilanteen toistamisen hidastettuna, täysin 3D-muodossa ja pyörimismahdollisuudella. Käyttäjät ja opettaja voivat helposti arvioida, miksi tilanne on syntynyt, ja ymmärtää, miten se voitaisiin estää.

Tenstar-hallintatyökalu

3d toisto

TRR tallentaa koko harjoittelujakson – kaikki simuloidut ominaisuudet mukaan lukien – pieneksi tiedostoksi uraauurtavalla ratkaisulla. Tämän ansiosta on mahdollista toistaa mikä tahansa tilanne hidastettuna tai pysäyttää se kokonaan.

Tenstar-hallintatyökalu

Aikajana

Aikajana tarjoaa ohjaajalle laajennetun työkalun, jonka avulla hän voi seurata ja antaa palautetta käyttäjälle. Käytön helpottamiseksi aikajanalla virheet on luokiteltu vakavuusasteen mukaan.

Koneiden ja ihmisten vuorovaikutus

VIRTUAALINEN HARJOITUSTILA

Tenstar Virtual Training Space, VTS, on simulaatiokoulutuksen luonnollinen kehitysaskel.
Se mahdollistaa useiden käyttäjien pääsyn samaan tilaan, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen, yhteistoiminnallisen jatkokoulutuksen. Tiimityöskentely on välttämätöntä missä tahansa työympäristössä, erityisesti raskaita koneita käytettäessä. Tenstar-simulaattorin avulla käyttäjät voivat turvallisesti ja säästä riippumatta harjoitella useiden koneiden samanaikaista käyttöä yhteistoiminnallisissa harjoituksissa.

Esimerkkinä tästä on tienrakennusharjoitus, jossa telakaivinkone työskentelee kahden nivelletyn dumpperin kanssa ja toimittaa materiaalia puskutraktorille, joka tekee maantien viimeistelytyöt.

Jopa 4 käyttäjää voi olla vuorovaikutuksessa VR-Avatarina, esimerkiksi:

– ohjaaja, joka antaa ohjeita
– katsastusmies/luokanvalvoja, joka asettaa koneet liikkeelle
– konepankkimies/liikennevalvoja/paikallispäällikkö

Tämä tarjoaa muille kuin koneenkäyttäjille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa työmaan toimintojen kanssa turvallisessa ja valvotussa ympäristössä, ja koulutusmahdollisuudet ovat rajattomat!

simulointi

upotus

Simulaattoripohjaisessa koulutuksessa realistisuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta oppimiskokemus olisi mukaansatempaava ja tehokas. Simulaattorit, jotka jäljittelevät reaalimaailman skenaarioita, tarjoavat käytännönläheistä koulutusta ilman todellisia riskejä, mikä parantaa oppijoiden sitoutumista ja edistää heidän sopeutumiskykyään.

Uppoaminen

grafiikka

Realistinen grafiikka on keskeisessä asemassa simulaattoreissa, sillä se parantaa merkittävästi käyttäjien kokemusta. Simulaatioympäristöissä elävän näköinen visuaalinen ilme tekee harjoittelusta tai vapaa-ajanviettotilaisuudesta aidomman ja mukaansatempaavamman.

upotus

koneen käyttäytyminen

Koneen tarkka käyttäytyminen on tehokkaan simuloinnin kulmakivi, joka tarjoaa käyttäjille realistisen ja mielekkään kokemuksen. Koulutusskenaarioissa koneen tarkka käyttäytyminen antaa käyttäjille mahdollisuuden harjoitella ja hioa taitojaan valvotussa ympäristössä. Tämä realistisuus parantaa taitojen siirtymistä simulaatiosta todelliseen toimintaympäristöön ja edistää osaamista ja luottamusta.

Uppoaminen

realismi

Tarkan koneen käyttäytymisen, realistisen äänen ja grafiikan synergia simulaattorissa varmistaa, että käyttäjät saavat kokonaisvaltaisen ja todentuntuisen simulaation. Tämä yhdistelmä tekee virtuaalikokemuksesta nautinnollisen ja lisää sen koulutusarvoa, sillä se tarjoaa käyttäjille kattavan käsityksen sekä visuaalisista että dynaamisista näkökohdista todellisessa maailmassa.

upotus

SOUND

Realistisen ja laadukkaan äänen merkitystä simulaattorissa ei voi liikaa korostaa, kun tavoitteena on immersiivinen kokemus. Äänellä on keskeinen rooli yleisen läsnäolon ja realismin tunteen lisäämisessä, ja se vaikuttaa merkittävästi siihen, että käyttäjä uppoutuu simuloituun ympäristöön.