STIERNHÖÖKIN LUKIO

CASE

Stiernhöökin lukio halusi antaa opiskelijoille, joilla oli ennen kouluun tuloa vain vähän kokemusta koneenajosta, vankan perustan. Samalla he näkivät mahdollisuuden säästää polttoainetta, rahaa ja ympäristöä. Näin ajateltiin vuonna 2016, kun kouluun päätettiin hankkia simulaattoreita. Nykyään simulaattorihuonetta käytetään paljon, ja simulaattoreissa vietetyt tunnit on sisällytetty opetussuunnitelmaan. Opiskelijat voivat käydä täällä vapaa-aikoina, ja monet sisäoppilaat harjoittelevat täällä myös iltaisin.

"Ajamme paljon autolla, mikä kuluttaa paljon dieseliä, ja olemme laskeneet, että ympäristövaikutukset ovat vähentyneet noin 30 prosenttia simulaattoreiden hankkimisen jälkeen."

Mikael Bryngelsson
Opettaja Maatalousohjelma
  • Opettajien on helppo seurata ja arvioida, miten oppilaat käyttävät simulaattoreita. Koska jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen käyttäjätunnus, opettajat näkevät, miten kukin oppilas on ajanut, kuinka monta tuntia hän on harjoitellut ja mitä harjoituksia hän on tehnyt.
  • Simulaattoreissa opiskelijat eivät voi huijata ja siirtyä seuraavaan harjoitukseen läpäisemättä edellisiä harjoituksia. He saavat myös heti selville, jos ovat tehneet jotain väärin, ja koulun opettajien mielestä oppilaat ovat tulleet tarkemmiksi sen jälkeen, kun koulussa otettiin käyttöön simulaatio-opetus.
  • Opiskelijat, jotka eivät ole käyttäneet koneita ennen kouluun tuloaan, hyötyvät suuresti siitä, että he voivat oppia simulaattorin perusteet yksinkertaisella ja turvallisella tavalla ennen kuin he pääsevät oikeaan koneeseen. Opiskelijat, jotka ovat ajaneet paljon kotona, saattavat aluksi huomata, että simulaattori tuntuu hieman erilaiselta kuin mihin he ovat tottuneet, mutta simulaattorit tarjoavat myös uusia oivalluksia. He esimerkiksi näkevät selkeämmin aiemmin tekemänsä virheet, joista he eivät aiemmin olleet tietoisia.

"Kaikki maatalousohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijat käyvät koneenajon peruskurssin, jossa keskitytään traktorin ajamiseen. Pyrimme siihen, että 12 tunnin kurssista 4 tuntia käytetään simulaattorissa."

Mikael Bryngelsson
Opettaja Maatalousohjelma

Tietoa Stiernhöökin lukiosta

  • Stiernhöökin lukio sijaitsee Siljanin rannalla Rättvikissä, Taalainmaalla, ja siellä on noin 500 opiskelijaa.
  • Maatalous on suurin ohjelma, ja siinä on kolme erikoistumisalaa: Maatalous, eläintenhoito ja hevoset. Koulu tarjoaa myös korkea-asteen koulutukseen valmistavia ohjelmia ja muita ammatillisia ohjelmia.
  • Vuodesta 2016 lähtien heillä on ollut kaksi liikkuvan yksikön simulaattoria, joissa on liikkuva alusta ja ajokortit telakaivinkoneen, traktorin, nivelkuljetusauton, haarukkatrukin, kuorma-auton ja perävaunun sekä pyöräkuormaajan ajamiseen. Ne on lisensoitu myös MME- eli monikoneympäristöön, jossa useat koneet voivat työskennellä yhdessä samassa ympäristössä.

Lue lisää Stiernhöökin lukiosta heidän verkkosivuiltaan.