Simulaattoripohjainen oppiminen on tehokasta, turvallista ja ympäristöä säästävää


Tehokas

Simulaattori vahvistaa oppilaiden taitoja

Simulaattoreiden ansiosta oppilaat saavat enemmän tunteja koneessa vuodenajasta ja säästä riippumatta. lisäksi he voivat jopa harjoitella yksin ilman opettajan läsnäoloa.


Turvallinen

Simulaattori vähentää onnettomuuksia

Oppilaat harjoittelevat turvallisessa ja rennossa ympäristössä ja voivat harjoitella myös äärimmäisiä tilanteita ja toimintoja ilman loukkaantumisen tai konevaurioiden vaaraa.


Ympäristöystävällinen

Simulaattori vähentää päästöjä

Simulaattorin valmistaminen ja käyttäminen aiheuttavat minimaaliset ilmastovaikutukset perinteiseen fossiilisilla polttoaineilla toimivaan koneeseen verrattuna.


Taloudellinen

Simulaattori on kustannustehokas

Simulaattori on älykäs investointi, jolla on alhaiset käyttökustannukset ja erittäin vähän käyttökatkoja. lisäksi yhdellä opettajalla voi olla samanaikaisesti useita oppilaita.

Tenstar Scoring System
– TSS

Tenstar-pisteytysjärjestelmässä on suorituksiin perustuvia tulos- ja edistymisraportteja, ja arvioinnissa keskitytään turvallisuuteen, laatuun ja talouteen. Tämä mahdollistaa arvioinnit, palautteet ja kannustimet, jolla edistetään oppilaiden ammatillista kehittymistä.

Tulos- ja edistymisraporttien avulla opettaja voi seurata kunkin oppilaan kehittymistä, ja jokaiselle oppilaalle voidaan antaa yksilöllisiä ja henkilökohtaisia ohjeita.

Pisteytysjärjestelmä mahdollistaa myös reaaliaikaisen palautteen oppilaalle, mikä varmistaa jatkuvan ja kohdennetun kehittymisen keskeisillä alueilla.

MULTI MACHINE ENVIRONMENT MONIKONEYMPÄRISTÖ
– MME

MME:n ansiosta simulaatioon voi osallistua yhtä aikaa useampi oppilas, mikä edistää vuorovaikutteista, yhteistyössä tapahtuvaa harjoittelua. Tämä on uraauurtava ominaisuus koulutustyökaluna käytettävässä simulaattorissa, ja se valmentaa oppilasta toimimaan todellisessa vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa, Tenstar Simulation -yrityksen Senior Developer Fredrik Alexandersson toteaa.


Monikoneympäristössä (MME) käyttäjät voivat verkottaa useita simulaattoripaikkoja/koneita yhteiseen työympäristöön. Tästä on esimerkki tienrakennusta käsittelevässä harjoituksessa, jossa telakaivuri toimii kahden dumpperin kanssa. Tehtävänä on toimittaa materiaalia puskutraktorille, joka tekee lopullisen tasoituksen maantietyömaalla.


TENSTAR RECORD AND REPLAY – TRR

Tenstarin tallenna ja toista -toiminto (TRR) voi taltioida koko harjoituksen ja tallentaa sen kaikkine simuloituine ominaisuuksineen uraauurtavalla ratkaisulla pieneksi tiedostoksi. Tämän ansiosta on mahdollista toistaa kaikki tilanteet hidastettuina tai tarkastella tilannetta pysäytettynä.

Toistettua harjoitusta voidaan katsoa mistä tahansa kulmasta milloin tahansa. Tämä aikajanatoiminto on tehokas työkalu, jolla opettaja voi seurata oppilaan edistymistä ja antaa hänelle palautetta. Sen avulla on mahdollista ymmärtää, miksi tietty tilanne tapahtui ja miten se voitaisiin estää.

Tallenne voidaan toistaa simulaattorilla kosketusnäyttöä tai opettajan tietokonetta käyttäen. Molemmissa on ainutlaatuinen intuitiivinen käyttöliittymä.


Virtual Training Space VTS tenstar simulation


Virtual Training Space

– VTS

Tenstar Virtual Training Space, VTS, on simulaatiokoulutuksen luonnollinen kehitysaskel. Se mahdollistaa useiden käyttäjien pääsyn samaan tilaan, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen, yhteistoiminnallisen täydennyskoulutuksen. Tiimityöskentely on olennaista kaikissa työympäristöissä, erityisesti raskaita koneita käytettäessä. Käyttäjät voivat turvallisesti, säästä riippumatta, harjoitella useiden koneiden samanaikaista käyttöä yhteistyöharjoituksissa.


Esimerkkinä tästä voidaan nähdä tienrakennusharjoitus, jossa telakaivinkone työskentelee kahden nivelletyn dumpperin kanssa toimittaen materiaalia puskutraktorille, joka tekee viimeistä leikkausta maantiellä.

Jopa 4 käyttäjää voi olla vuorovaikutuksessa VR-Avatarina, esim. seuraavasti:

- ohjaajana, joka antaa ohjeita
- maanmittarina/luokanvalvojana, joka asettaa koneet liikkeelle.
- konepankkimiehenä/liikennevalvojana/paikannusjohtajana.

Tämä tarjoaa muille kuin koneen käyttäjille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa työmaan toimintojen kanssa turvallisessa ja valvotussa ympäristössä, ja koulutusmahdollisuudet ovat rajattomat!

ALOITETAAN PROJEKTI – OTA MEIHIN YHTEYTTÄ ›