Dealer Manager

Tenstar Simulation har en vision att förändra världen. Vi utvecklar och säljer simulator-baserade utbildningsverktyg för skolor och utbildningsföretag. Genom att göra detta bidrar vi till en mer effektiv, säker och grön träningsmiljö för framtidens fordons- och maskinförare. Med omfattande övningsprogram kombinerat med professionell hårdvara och verklighetstrogen grafik, tränar användaren i realistiska virtuella träningsmiljöer för lantbruk, […]

Area Sales Manager UK

Tenstar Simulation has a vision to change the world. We develop and sell simulation-based training tools for schools and training companies. In doing so, we contribute to a more efficient, safe and green training environment for the machine and vehicle operators of the future. With extensive exercise programs paired with professional hardware and life-like graphics, […]